TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Ogólna charakterystyka zawodu:

Prognozy Instytutu Turystyki dotyczące ruchu turystycznego na świecie wskazują na dynamiczny rozwój branży turystycznej, jako sektora gospodarki oraz wzrost udziału turystyki w zatrudnieniu.

W ostatnich latach nastąpił wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego, podróży, pośrednictwo między kulturą, turystyką i biznesem, a także wzrost zainteresowań społecznych agroturystyką w Polsce i innych państwach UE.

Nasze długoletnie doświadczenie w kształceniu techników hotelarstwa oraz obsługi turystycznej, którzy są wspaniałymi pracownikami hoteli nie tylko w naszym kraju ale i za granicą pozwala nam zaprosić gimnazjalistów do kształcenia się na kierunku prestiżowym o szerokich możliwościach rozwoju jak i doskonalenia zawodowego.

Branża ta jest specyficzna – wymaga od pracowników wysokiej kultury osobistej i społecznych kompetencji, stałego kontaktu z ludźmi, komunikatywności, samodzielności i konieczności ciągłego dokształcania się. Oczekiwania pracodawców, formułowane przede wszystkim w oparciu o opis stanowiska pracy, nakierowane są głównie na kwalifikacje i praktyczne umiejętności związane z obsługą klientów, przygotowaniem atrakcyjnego produktu turystycznego i posługiwaniem się językami obcymi. Kolejnymi istotnymi wymogami są znajomość branży, umiejętność obsługiwania systemów rezerwacyjnych oraz sporządzania dokumentacji branżowej, a także duża samodzielność.

Jeżeli szukacz ciekawego kierunku kształcenia, zawodu z przyszłością,

 a ponadto:

  • Jesteś osobą życzliwą
  • Jesteś osobą kreatywną
  • Jesteś osobą komunikatywną
  • Jesteś osobą otwartą na innych ludzi
  • Jesteś osobą o wysokiej kulturze osobistej
  • Jesteś osobą aktywną, pragnącą poznawać świat
  • Jesteś osobą lubiącą lub chcącą uczyć się języków obcych

To ta szkoła, ten kierunek, ten zawód jest dla Ciebie

Umiejętności nabywane przez absolwenta Technikum  Obsługi Turystycznej:
– przygotowuje, sprzedaje, realizuje i rozlicza imprezy i usługi turystyczne;
– udziela informacji turystycznej;
– obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych;
– obsługuje konferencje, kongresy;
– prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów;
– realizuje zadania w systemach rezerwacyjnych;
– prowadzi działania marketingowe na rzecz turystyki

Przedmioty zawodowe realizowane w technikum obsługi turystycznej
– Podstawy turystyki
– Podstawy działalności gospodarczej w turystyce
– Marketing usług turystycznych
– Geografia turystyczna
– Organizacja imprez i usług turystycznych
– Język obcy w turystyce
– Obsługa turystyczna
– Informacja turystyczna
– Obsługa informatyczna w turystyce
– Praktyki zawodowe

 

Obsługa dokumentów

Dokumenty (pliki) można odczytać za pomocą programu Adobe Reader.

Program można pobrać klikając na link tutaj lub bezpośrednio ze strony producenta tutaj

Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie
ul. 17-go Stycznia 15, 26-330 Żarnów, tel/fax: 44 736 14 66, tel: 44 757 80 83, e-mail: zszzarnow@poczta.onet.pl
Copyright by www.zszzarnow.republika.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.